ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ ЩОДО ПРАВА ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ

Юрій Чумак,

суддя-спікер Касаційного господарського суду

у складі Верховного Суду

місто Київ, 9 квітня 2021 року

page2image1979373168Право користування земельною ділянкою, набуте у встановленому порядку, не втрачається внаслідок його не переоформлення підприємством, яке за змістом чинного Земельного кодексу України не може набувати права постійного землекористування, а зберігається за ним до приведення прав і обов`язків щодо такої земельної ділянки у відповідність до вимог чинного законодавства, у тому числі за правонаступником такого землекористувача.page2image1968770816Постанова КГС від 27.01.2021 у справі No 906/706/19http://reyestr.court.gov.ua/Review/85443565Постанова КГС від 12.02.2020 у справі No 914/748/19http://reyestr.court.gov.ua/Review/84573559page2image1967858000 page2image1967858304 page2image1967858592 page2image1967858896

Обов’язок переоформлення права користування земельною ділянкою, передбачений пунктом 6 Перехідних положень ЗК, визнано неконституційним на підставі Рішення Конституційного Суду України від 22.09.2005 No 5-рп/2005 (у справі No 1-17/2005) за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу Х «Перехідні положення» ЗК (справа про постійне користування земельними ділянками).

Отже, право користування земельною ділянкою, набуте у встановленому порядку до 01.01.2002 (набрання чинності ЗК прийнятого 25.10.2001), не втрачається внаслідок його не переоформлення підприємством, яке за положеннями чинного ЗК не може набувати права постійного землекористування, а зберігається за ним до приведення прав і обов’язків щодо такої земельної ділянки у відповідність до вимог чинного законодавства, у тому числі за правонаступником такого землекористувача (правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 26.09.2011 у справі No 6- 14цс11).

Постанова КГС від 22.05.2019 у справі No 914/1104/18

https://reyestr.court.gov.ua/Review/82130562

Отже, право користування земельною ділянкою, набуте у встановленому порядку до 01.01.2002 (набрання чинності ЗК прийнятого 25.10.2001), не втрачається внаслідок його не переоформлення підприємством, яке за положеннями чинного ЗК не може набувати права постійного землекористування, а зберігається за ним до приведення прав і обов’язків щодо такої земельної ділянки у відповідність до вимог чинного законодавства, у тому числі за правонаступником такого землекористувача (правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 26.09.2011 у справі No 6-14цс11).page4image1859013392page4image1858772304

Постанова КГС від 22.05.2019 у справі No 914/1104/18

https://reyestr.court.gov.ua/Review/82130562

У відповідності до статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників (ч.1).

Статтею 108 Цивільного кодексу України встановлено, що перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки попередньої юридичної особи.

При вказаному перетворенні код ЄДРПОУ 02475894 у позивача не змінився. Тобто спочатку код ЄДРПОУ 02475894 належав Комунальному підприємству Редакція районної газети «Шполянські вісті», потім вказаний код був присвоєний Товариству з обмеженою відповідальністю «Редакцію газети «Шполянські вісті».

За передавальним актом, затвердженим протоколом зборів трудового колективу Редакції районної газети «Шполянські вісті», як зазначалось вище, до позивача перейшло, зокрема, право землекористування за Державним актом (серія ЯЯ No347782).

Постанова КГС від 15.01.2020 у справі No 925/361/19

https://reyestr.court.gov.ua/Review/86998957

Велика Палата Верховного Суду погоджується, що відповідно до статуту КСП розпорядження земельними ділянками, що перебувають у колективній власності, здійснюється за рішенням загальних зборів, які згідно статуту є вищим органом управління підприємством. Статутом КСП не передбачено такого органу самоуправління підприємства, як збори уповноважених. Прийняття від імені юридичної особи рішення органом, який не передбачений статутом цієї юридичної особи, не створює правових наслідків, на які таке рішення спрямоване. Відповідно й акти приймання-передачі залишкових матеріальних цінностей (земельних ресурсів), складені на підставі такого рішення, не спричиняють і не підтверджують перехід права власності до ФГ.

Велика Палата Верховного Суду також відхиляє довід про те, що ФГ є правонаступником

КСП, оскільки це підтверджується підпунктом 1.1 пункту 1 статуту ФГ. Статут юридичної особи є одностороннім актом цієї юридичної особи, який не є підставою правонаступництва щодо іншої юридичної особи, якщо таке правонаступництво не виникло відповідно до закону.

Постанова ВП ВС від 01.09.2020 у справі No 907/29/19

https://reyestr.court.gov.ua/Review/91555342

Позивач наголошував, що відповідно до даних ЄДР ФГ є юридичною особою з ідентифікаційним

кодом ********, за яким раніше було зареєстровано КСП, що, в свою чергу, також указує на обставини правонаступництва.

Отже, відповідно до наведених норм ідентифікаційний код юридичної особи має бути унікальним, а присвоєння новоствореній юридичній особі ідентифікаційного коду іншої юридичної особи, яка не є правопопередником новоствореної юридичної особи, не допускається. Водночас помилкове присвоєння новоствореній юридичній особі ідентифікаційного коду іншої юридичної особи, яка не є правопопередником цієї новоствореної юридичної особи, свідчить про порушення законодавства, але така помилка не є підставою правонаступництва.

Велика Палата Верховного Суду вважає за необхідне зазначити, що навіть у випадку прийняття рішення про реорганізацію КСП шляхом перетворення в іншу юридичну особу колишні члени КСП автоматично повинні були б стати учасниками цієї юридичної особи, позаяк перетворенням юридичної особи є саме зміна її організаційно-правової форми, а не складу її учасників.

Постанова ВП ВС від 01.09.2020 у справі No 907/29/19

https://reyestr.court.gov.ua/Review/91555342
page8image1979016432Рішення міської ради про припинення права постійногокористування земельною ділянкою, якою, не переоформивши, користується товариство як правонаступник комунального підприємства, перетвореного відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», порушує приписи статті 19 Конституції України, статей 141, 142 ЗК України.page8image1979063648 page8image1979064016Постанова КГС ВС від 15.01.2020 у справі No 925/361/19http://reyestr.court.gov.ua/Review/86998957
page9image1967335424Припинення особи без правонаступництва є підставоюдля припинення права користування земельноюділянкою. При цьому в разі реорганізації особи, зміни їїорганізаційно-правової форми чи назви підстав дляприпинення права користування земельною ділянкою не виникає.page9image1968258512 page9image1968258880Постанова КГС ВС від 31.01.2019 у справі No 914/839/18http://reyestr.court.gov.ua/Review/79603202page9image1968270496
page10image1977219600Для задоволення позову про припинення права постійногокористування земельною ділянкою та визнання недійсним іскасування державного акта на право постійного користування землею мають бути наявні докази добровільної відмови відповідача від права постійного користування земельною ділянкою, посвідченого відповідним державним актом, або підстави, визначені статтею 143 ЗК України, для примусового припинення права користування землею.page10image1977451808 page10image1977452176Постанова КГС ВС від 20.02.2020 у справі No 909/108/19http://reyestr.court.gov.ua/Review/88149692page10image1977463712
page11image1965772016Задоволення позовної вимоги про визнання відсутнім права постійногокористування земельною ділянкою не призведе до відновлення порушеногоправа чи захисту інтересів держави та забезпечення виконання юридичного обов’язку зобов’язаною стороною. У такому випадку не відбудеться нівелювання негативних наслідків і у позивача не відновиться користування чи розпорядження конкретним матеріальним благом – земельною ділянкою. Заявлений позов до фермерського господарства фактично містить у собі вимогу про встановлення судом факту, що має юридичне значення (визнання відсутнім права користування) та не стосується захисту цивільного права. Тобто задоволення такої вимоги не є ефективним способом захисту прав позивача.page11image1965079568 page11image1965079872Постанова КГС ВС від 22.06.2020 у справі No 922/2155/18http://reyestr.court.gov.ua/Review/90154778page11image1965055424
page12image1977236896Дії органів державної влади та місцевого самоврядування, які спрямовані на позбавлення суб’єкта права постійного користування земельною ділянкою без наявності підстав, визначених у статтях 141, 143 ЗК України, є такими, що порушують право суб’єкта на користування земельною ділянкою.page12image1977269392 page12image1977269760Постанова КГС ВС від 05.09.2019 у справі No 911/1669/18http://reyestr.court.gov.ua/Review/84214803page12image1977281408
page13image1978465904Відсутність у колективного сільськогосподарського підприємства актапро право постійного користування спірною земельною ділянкою не вважається достатньою підставою для позбавлення його членів права землекористування. Державний акт про право постійного користування земельною ділянкою є документом, який посвідчує наявність такого права. Існування права постійного користування земельною ділянкою у відповідного суб’єкта не залежить від наявності чи відсутності у нього такого державного акта.page13image1976517152 page13image1976517520Постанова ВП ВС від 13.11.2019 у справі No 823/1984/16http://reyestr.court.gov.ua/Review/86401174
page14image1976531600За відсутності встановленого судами факту порушення права товариства щодо постійного користування спірною земельною ділянкою з боку Головного управління Держгеокадастру, селищної ради та за відсутності спору про право, навіть якщо є заперечення, які стосуються процедури оформлення землі, позов про визнання права постійного користування земельною ділянкою вважається безпідставним та не підлягає задоволенню.page14image1967166240 page14image1967166608Постанова КГС ВС від 11.02.2020 у справі No 923/354/19http://reyestr.court.gov.ua/Review/87711923
page15image1978249968Вимога про визнання права постійного користування земельною ділянкою у межах, визначених позивачем, та із зазначенням координат земельної ділянки є вимогою не лише про визнання права, а й встановлення площі та меж земельної ділянки, що належить до виключної компетенції міської ради і виходить за межі повноважень суду, що становить підставу для відмови у задоволенні позову.page15image1978288224 page15image1978288528Постанова КГС ВС від 03.04.2019 у справі No 924/498/18https://reyestr.court.gov.ua/Review/81143204
page16image1965645168Позовні вимоги про визнання права постійного користуванняземельною ділянкою за громадською організацією інвалідівУкраїни, їх підприємств (об’єднань), установ та організацій не підлягають задоволенню в разі установлення факту прийняття сільською радою рішення про відмову в задоволенні клопотання щодо права постійного користування земельною ділянкою у зв’язку з тим, що заявник на час звернення не був громадською організацією інвалідів України.page16image1976951552 page16image1976951984Постанова КГС ВС від 09.04.2019 у справі No 916/1117/18http://reyestr.court.gov.ua/Review/81266275
page17image1932338336Користування земельною ділянкою на підставі правовстановлюючих документів унаслідок набуття товариством як правонаступником права постійного користування земельною ділянкою унеможливлює стягнення коштів як безпідставно збережених за рахунок власника земельної ділянки, які мали бути сплачені за користування земельною ділянкою відповідно до частини першої статті 1212 ЦК України.page17image1957895936 page17image1957896304Постанова КГС ВС від 02.04.2019 у справі No 921/710/17-г/6http://reyestr.court.gov.ua/Review/81136550page17image1957960192
page18image1959693040Перехід майнових прав на нерухоме майно до іншої особи зумовлює перехід до неї і прав на ту частину земельної ділянки, на якій безпосередньо розташований відповідний об’єкт нерухомості, та частини земельної ділянки, яка необхідна для його обслуговування. У разі оформлення права постійного користування земельною ділянкою, на якій розташоване нерухоме майно однієї особи, порушуються права іншої особи щодо володіння, користування чи розпорядження земельною ділянкою, яка їй належить.

ИСТОЧНИК: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Chumak_09_04_2021.pdf