AGTIntellegence © network – Концепція розподіленого гібридного˟ інтелекту

Авторське право П.Дробишев, Д.Новгородкіна

AGTIntellegence © network – концепція розподіленого гібридного˟ інтелекту

(˟гібридний інтелект тут розуміють, як об’єднаний процес роботи людини та її персонального гаджета)

Ця концепція призначена для побудови і розвитку системи, здатної генерувати грошову вартість розподілених обчислень завдяки вирішенню широкого класу завдань. У перспективі розвитку – створення такого собі “мегамозку” з малообмеженими можливостями.

ПЕРЕДМОВА

Ще далекого 2011 року, не будучи знайомими з уже діючою тоді технологією блокчейна, автори почали замислюватися (тоді ця ідея просто висіла в повітрі) про систему створення віртуальної вартості за рахунок розподілених обчислень, генерації з неї нового типу віртуальних грошей і платіжної системи, що випливає з цього. Друге і третє питання на той момент уже були геніально вирішені С.Накамото у 2009-му, хоча світ ухвалив це рішення вже ближче до 2013-го. Питання ж генерації вартості й донині перебуває в зародковому стані. Так, є ігри та інші додатки, токени яких люди готові купувати, оскільки вони приносять користь. Однак розподілені обчислення, у вигляді блокчейна, ні до чого до вартості токенів, яку генерують і підтримують додатки (exempli gratia ігри, сервіси бронювання, AI тощо). І глобально, наприклад, біткойн і багато інших монет, по суті, просто розподілені динамічні таблиці. З моменту запуску В.Бутеріним смартконтрактів, цими таблицями почали керувати децентралізовані програми. Виникли нові методи анонімізації, конфіденціалізації та безпеки. Але таблиці залишилися таблицями. Тут ми спробуємо дати концепцію ідеї генерації мережею вартості (у ширшому сенсі, ніж дає змогу дати блокчейн) у реальному світі, а саме, вартістю створюваних ідей, знань і рішень.

ВСТУП

Наша концепція ґрунтується на таких факторах:

– досить висока пропускна здатність інтернет-протоколів для здійснення розподілених обчислень

– висока обчислювальна потужність і обсяг пам’яті сучасних гаджетів

– з кожним гаджетом працює людина, яка бажає отримати послуги мережі або брати участь у роботі мережі

Тепер назвемо

AGTInw – програму-додаток для гаджета, що з’єднує гаджети і людей, які працюють на них, через інтернет, далі – додаток.

AGTIntelligence network (далі – Мережа) – підмережа в інтернеті, що об’єднує людей і гаджети зі встановленим застосунком AGTInw, з метою отримувати або надавати роботи в Мережі.

AGTIneuron (Агент, Нейрон) – об’єднання в роботі в Мережі людини (далі – Власника), яка працює в мережі на застосунку AGTInw, з її Гаджетом.

AGTIgadget (АГТІгаджет, Ґаджет) – ґаджет, під’єднаний до Мережі та на якому працює Власник

SubnetAGTI (Підмережа) – об’єднання Агентів, які виконують певне завдання.

AGTIsynapse (Синапс) – з’єднання двох Агентів, що має власну вагу і, можливо, власну програму роботи.

Структура застосунку спрямована на те, щоб допомагати Агенту брати участь у роботі Мережі, створюючи AGTI-нейронні структури, здійснюючи обчислення на ґаджеті, використовуючи людські міркування, оцінки, цілепокладання, роботу з мережею Інтернет, Агентами і просто іншими людьми, та розв’язувати в такий спосіб задачі, а також ставити їх перед Мережею, здійснюючи або отримуючи оплату токенами AGTI.

Поєднання комп’ютерної потужності ґаджета, інтелекту людини, з властивими їй інтуїцією, волею і цілепокладанням, потужності розподілених обчислень і потенційно величезна кількість Агентів дадуть змогу створювати підмережі агентів абсолютно незвичайних класів для постановки та розв’язання надскладних завдань, зокрема й невідомих нині типів.

ВСТУП

Таким чином, встановивши собі на гаджет додаток AGTInw, агент отримує можливість у Мережі:

– Ставити питання, запити і завдання перед Мережею, і оплачувати їх виконання.

– Обговорювати та розвивати ідеї та концепції.

– Зберігати й обробляти інформацію, зокрема створювати й брати участь у розвитку баз даних і знань, і отримувати за це оплату.

– Формувати Мережеві структури.

– Навчати та налаштовувати Мережеві структури, обмінюватися інформацією між агентами.

– Оцінювати відповіді на запитання (за допомогою привласнення ваг або іншими способами) інших агентів, створені підмережі в Мережі (далі – Підмережі) або зв’язки в них і між ними в різних Підмережах.

– Брати участь у різних підмережах, розвитку ідей і концепцій, брати участь у відповідях на запитання і запити.

– Брати участь в управлінні Підмережами.

– Голосувати в Мережі.

– Оплачувати послуги Агентів або Підмереж токеном AGTI.

– Отримувати оплату за потужності, роботи, знання, рішення тощо. токеном AGTI.

Вимоги до архітектури додатка AGTInw

(далі – Додаток)

1. Застосунок пристосований до будь-яких персональних гаджетів і комп’ютерів, але може бути встановлений і на будь-яку складнішу комп’ютерну систему.

2. Власник цього гаджета (далі – Власник) сам визначає, яку частину обчислювальних потужностей і пам’яті він приділяє Застосунку, коли і як може сам працювати на ньому як складова (другий компонент – гаджет Власника) частина Нейрона.

3. Участь у Підмережах та інших підструктурах Мережі обирається Додатком за замовчуванням або Власником.

4. У Застосунку і Мережі має бути базово дуже жорстко передбачено, що розрахунки проводяться тільки в AGTI, а в майбутньому – можливо, форком AGTI, проведеним тільки корпорацією AgroGloryTime, або власним блокчейном.

Звідси випливає пропонована архітектура:

1. блок участі в Мережі – пропоновані для участі в Мережі обчислювальні потужності, пам’ять Гаджета, можливість (за часом і за темами, що цікавлять) участі Власника в роботі Мережі – налаштовується Власником або використовуються налаштування за замовчуванням.

2) Блок комунікацій – засоби з’єднання з іншими Агентами, з присвоєнням кожній комунікації своєї ваги (тензорної функції, яку обчислює цей Ґаджет за короткий час); участі в роботі підмереж, приймання й передавання інформації, участі в присвоєнні ваг, створенні та управлінні підмережами, постановці й розв’язанні завдань.

3 Блок створення, навчання, участі у створенні підмереж, зокрема за допомогою смартконтрактів AGTI.

4. Блок зберігання інформації та програм – інформація для використання Мережею або в Мережі, програми обробки вхідної та власної інформації.

5. Блок обробки інформації – власні програми Мережі, імпортовані або самостійно розроблені програми.

6. Блок інтерфейсу Гаджета і Власника – засоби для роботи Власника, постановки запитань і завдань, обміну інформацією, отримання відповідей, оплати та іншого.

7. Блок безпеки – засоби захисту різними способами від хакерських атак, фішингу, паралічу мережі, зациклення тощо. У майбутньому, можливо, від некерованої активності Мережі або Підмережі.

8. Блок повідомлень – месенджер між Власниками, пов’язаний з управлінням Підмережами, вагами, алгоритмами тощо.

9. Блок оплати – гаманець AGTI для пропозиції та оплати послуг Мережі, Підмереж і Агентів, прийняття пропозицій і надання послуг Агентам, Підмережам, Мережі. Збереження поточних (непроведених) дебетових і кредитових зобов’язань. Конструювання смартконтрактів оплати.

10. Блок конструювання – мережа розвиватиметься, а з нею і додаток AGTInw. Таким чином, Агент може швидко запропонувати оновлення Додатка, і після тестування в Мережі їх можна швидко встановити.

11. Стандартна бібліотека програм, яка може бути підлаштована під кожного Агента.

12. блок внесення змін у додаток AGTInw.

Перші завдання для AGTIntelligence network

ЕТАП СТАНОВЛЕННЯ МЕРЕЖІ:

 1. Завдання пошуку в інтернеті
 2. Інформація про людину або компанію
 3. Авіаквитки
 4. Нерухомість
 5. Моніторинг, аналіз, прогнозування
 6. Професійний переклад і налагодження нейромереж-перекладачів
 7. Аналітика
 8. Ідентифікація та класифікація
 9. Шифрування та дешифрування
 10. Постквантова криптографія та блокчейн
 11. Розподілене шифроване зберігання інформації з платним доступом.
 12. Патентування і доступ до винаходів, зокрема з використанням блокчейна і NFT.
 13. Зберігання та обробка BigData.

ДАЛІ прогнозовано:

 1. Наукова інформація – пошук і опрацювання
 2. Громадська думка
 3. Прогнозування складних процесів
 4. Мистецтво гібридного інтелекту
 5. Задачі нелінійного, нечіткого та символьного програмування

ЗАТІМ видимий прогноз:

 1. Об’єднання агентів для створення продуктів у Мережі, конструкції алгоритмів, створення підмереж у мережі
 2. Наукові завдання
 3. Нові типи прогнозування
 4. Нові типи мистецтва
 5. Нові типи блокчейнів
 6. Вихід інтерфейсних функцій Мережі на нові рівні
 7. Вихід завдань Мережі на нові рівні
 8. Нові типи Підмереж (фрактальні, кластерні та ін.) із засобами їх створення і навчання, і новий рівень рішень завдань.

Децентралізація

Від самого початку сама Мережа централізована і управляється AgroGloryTime. Підмережі ж створюються Агентами як централізовані, ієрархічні та децентралізовані. Однак, зі зростанням мережі, потужностей, побудовою структури, набуттям ваг і коштів Агентами, Мережа значною мірою децентралізується. При цьому ступінь керівної функції Агента визначатиметься його адміністративною вагою в Мережі та кількістю AGTI в гаманці.

В архітектурі Мережі можуть бути присутніми різного роду види блокчейнів для збереження динамічної інформації, що вимагає розподіленого реєстру.

Розуміння новизни гібридного інтелекту та видимі алгоритми.

Ієрархічний алгоритм.

Агент рівня 0 ставить завдання і плановану оплату рішення, за яку беруться Агенти рівня 1.

Вони розбивають завдання на підзадачі, частково розв’язують, частково передають агентам рівня 2, і так до повного розв’язання, яке передають та оформляють за зменшенням рівня, після чого відбувається оплата та оцінка кожного учасника і кожного Синапса.

Мережеві алгоритми.

Поняття Агента набагато ширше за звичайний нейрон у нейромережах. Тому алгоритми і типи мереж можуть кардинально відрізнятися і давати змогу розв’язувати ширший клас завдань і на вищому рівні.

ПРИКЛАДИ

Агенту 0 потрібно здійснити пошук в інтернеті за деякими вимогами.

Він пропонує запит і оплату за його виконання. Алгоритм оплати пропонує свій, або з бібліотеки Застосунку. Агенти 1-N, які взялися за розв’язання запиту (також агенти 1-N можуть бути обрані за замовчуванням Мережею, з урахуванням зв’язків з Агентом 0 і ваг у даному типі запитів), пропонують свої рішення, частину з яких оплачує й оцінює Агент 0.

Кілька агентів з власної волі створюють Підмережу для вирішення певного класу завдань. Для цього формуються підмережі розроблення, оцінювання та навчання AGTIнейронів, що працюють. Процес оплати створення і роботи мережі визначається алгоритмом у зазначеній Підмережі.

ПРИКЛАД

Агент створює мережу моніторингу та прогнозу цін на нафту. Залучає кваліфікованих агентів, а також користується обчислювальними потужностями для створення підмережі, яка навчається прогнозувати.

Далі учасники мережі можуть, наприклад, отримувати оплату від людей, які замовили прогнози, від гри на біржі тощо.

РОЗВИТОК АЛГОРИТМІВ У МЕРЕЖІ

Розвинені нині алгоритми нейромереж легко можуть бути адаптовані під мережу AGTInw. Можливості гібридних і розподілених обчислень, самонавчання і самоконструювання Мережі дають значно ширший клас мереж і можливостей розв’язання завдань. Безсумнівно, нові можливості поступово відкриватимуться в мережі.

ЧОМУ AGTI?

Автори оцінюють, що повноцінний запуск Мережі можливий за 10000 Агентів і за витрат розробки близько 5 млн доларів. Саме модель токена AGTI дає можливість розраховуватися їм з розробниками, оскільки AGTI базується на реальному бізнесі і приносить дохід. Таким чином токени не можуть перетворитися на сміттєві. З іншого боку, під час розвитку AGTIntelligence network спостерігатиметься зростання вартості токена, що синергічно спричинить вартість зростання бізнесу токена AGTI – і підвищить загальну стійкість.

ПЕРСПЕКТИВИ

Автори планують випустити першу версію застосунку приблизно до 2024-го року, з можливістю розв’язання простих завдань, конструювання мереж, оплати та пропозиціями щодо розробки. Уже зараз ми збираємо команду для запуску цієї програми. Далі, під час роботи мережі, додаток досить швидко децентралізується для виконання різних класів завдань.