ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ ТОКЕНА AGTI

Інструкція до фінансової моделі

 1. Фінансова модель розрахована терміном на найближчі 5 років. Період розрахунків – квартал. Перший квартал – пресейл по 0,03$/ 1 токен.
 2. Дані фінмоделі розраховані на базі запланованих нами поквартальних обсягів продажів (стовпець №5 – “Продано токенів – Сума, $).
 3. Інвестиції в токени розподіляються за бізнес-проєктами різного типу з різною прибутковістю, наявністю капіталізації, а також терміном, після якого проєкт починає приносити прибуток і, відповідно, збільшувати дохід на токени (детальніше вказано на аркуші “Вихідні дані”).
  Проєкти, позначення яких у Фінмоделі містять знак“” – це проєкти з капіталізацією (G, M, C, R, A).
 4. Стовпець №3 “Продано токенів – шт.” – це кількість проданих у поточному кварталі токенів, розподілена за типами проєктів. Стовпчик №4 “Середня ціна 1 токена, $” – це середня фактична ціна купівлі токенів у поточному кварталі, розрахована з урахуванням запланованих етапів та обсягів карбування (детальніше ці етапи вказано на аркуші “Вихідні дані”). Таким чином, протягом одного кварталу можуть купуватися токени як з однієї партії карбування (за однією ціною), так і з декількох (за відповідними цінами).
 5. Стовпчик 6 “Прибуток до розподілу – У розрізі проєктів” – це сума доходу за кожним типом проєкту до розподілу за поточний квартал, яку розраховують залежно від рівня прибутковості кожного типу проєкту (прибутковість у % річних зазначено на аркуші “Вихідні дані”).
 6. Стовпець 7 “Прибуток до розподілу – За всіма проектами” містить:
 • у 1 кв. 2023 р.: загальну суму прибутку, яку буде розподілено рівномірно між усіма токенами, проданими за період від пресейлу по 4-й кв. 2022 р. включно.
 • у всіх наступних кварталах: загальну суму прибутку, яка буде розподілена рівномірно між усіма токенами, проданими за період від пресейлу до кварталу, який розраховується як “Поточний квартал мінус 2”, включно. Наприклад, виплата на токени, продані в 1-му кв. 2023 р., починає нараховуватися з 3-го кв. 2023 г.
 1. Стовпець 7 “Середня виплата на 1 токен” показує середню прибутковість 1 токена у валюті в поточному періоді.
 2. Стовпчик 8 “Фактична середня прибутковість 1 токена, % річних” показує середню річну прибутковість, з огляду на його середню вартість купівлі 1 токена та отриману на нього суму виплат у поточному кварталі.
 3. Стовпці фінмоделі з 10 по 14 показують аналогічні попереднім дані, розраховані накопичувально і відображають підсумкову фактичну середню прибутковість (% річних) одного токена за весь період по кінець поточного кварталу.