Провідні юристи України про наш земельний акт

Наша команда хоче, щоб Ви ознайомилися більше з тим, що говорять провідні юристи України про наш земельний акт.

Чи припиняється право користування, якщо землекористувач, який має в постійному користуванні земельну ділянку, але не може мати її на такому праві, не переоформив право на земельну ділянку?З прийняттям нового ЗК 2001 р. регулювання правого титулу права постійного користування земельною ділянкою зазнало змін. Звузивши коло суб’єктів, які можуть набути право постійного користування, законодавець наступним чином визначив долю землекористувачів, які вже набули це право. У пункті 6 Перехідних положень ЗК 2001 р. установлено, що “громадяни та юридичні особи, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але за цим Кодексом не можуть мати їх на такому праві, мають до 1 січня 2008 року переоформити в установленому порядку право власності або право оренди на них”.У Рішенні Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 Конституційний Суд зробив низку важливих висновків, які забезпечують безперешкодне здійснення права постійного користування тими землекористувачами, що не ввійшли до переліку осіб, визначених у статті 92 ЗК 2001 р. Зокрема, Суд вказав, що стаття 92 ЗК 2001 р. не обмежує і не скасовує чинне право постійного користування земельними ділянками, набуте громадянами у встановлених законодавством випадках. Раніше видані державні акти на право постійного користування землею залишаються чинними і підлежать заміні в разі добровільного звернення осіб (Постанова Кабінету Міністрів від 2 квітня 2002 року № 449 (чинна до 23 липня 2013 року). Наразі зазначений висновок КСУ знайшов своє відображення в низці законів і судовій практиці, у різних формулюваннях, а саме:

  • речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними, зокрема, якщо реєстрація таких прав була проведена відповідно до раніше чинного законодавства (частина третя статті 3 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”);
  • документи, якими було посвідчено право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, видані до набрання чинності цим Законом, є дійсними (пункт 10 розділу VII Закону України “Про Державний земельний кадастр”);
  • стаття 92 ЗК 2001 р. не обмежує і не скасовує право постійного користування земельними ділянками, набуте особами у встановлених законодавством випадках станом на 1 січня 2002 року (пункт 2.7. Постанови Пленуму ВГСУ від 17 травня 2011 року № 6);
  • право користування земельною ділянкою не втрачається внаслідок його не переоформлення підприємством, а зберігається за ним до приведення прав і обов’язків щодо такої земельної ділянки у відповідність до вимог чинного законодавства (Постанова ВСУ від 26 вересня 2011 року у справі 6-14цс11, Постанова ВГСУ від 17 березня 2015 року у справі № 924/1180/14).

Таким чином, право постійного користування земельною ділянкою, набуте особою у встановленому законодавством порядку згідно із законодавством, що діяло на момент набуття права постійного користування, не втрачається і не припиняється навіть у тому разі, якщо особа, яка за чинним законом не може набути таке право, не здійснить переоформлення цього права в інший правовий титул. Право постійного користування зберігається та є чинним до приведення прав та обов’язків щодо такої земельної ділянки у відповідність до вимог чинного законодавства та переоформлення права постійного користування на право власності чи оренду.Відповідно, документи, якими посвідчено право постійного користування земельною ділянкою (державні акти на право постійного користування землею), видані згідно із законодавством, що діяло раніше, є дійсними та залишаються чинними.
З огляду на це, землекористувачі, які реорганізувалися або які не переоформили право постійного користування земельною ділянкою на право власності чи право оренди, наразі, можуть без остраху продовжувати користуватися наданими їм у постійне користування земельними ділянками.
Автори статті: Олег Качмар, Олександр Плачінта
Джерело: Василь Кісіль і Партнери

Хто хоче розібратися більш детально, рекомендуємо статтю:

“Право постійного користування землею: чи можливе правонаступництво?”