Провідні юристы України про наш земельний акт

SevlushFoods

Наша команда хоче щоб Ви ознайомилися більше з тим, що кажуть провідні юристы України про наш земельний акт.

Чи припиняється право користування, якщо землекористувач, який має у постійному користуванні земельну ділянку, але не може мати її на такому праві, не переоформивши право на земельну ділянку?З ухваленням нового ЗК 2001р. регулювання правого титулу права постійного користування земельною ділянкою зазнало змін. Звузивши коло суб'єктів, які можуть набути права постійного користування, законодавець у такий спосіб определив частку землекористувачів, які вже набули цього права. У пункті 6 Перехідних положень ЗК 2001р. встановлено, що «громадяни та юридичні особи, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але за цим Кодексом не можуть мати їх на такому праві, повинні до 1 січня 2008 року переоформити в установленому порядку право власності або право оренди на них». Конституційний Суд України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005, Конституційний Суд зробив ряд важливих висновків, які забезпечують безперешкодне здійснення права постійного користування тими землекористувачами, які не перейшли до переліку осіб, визначених у статті 92 ЗК 2001 р. Зокрема, Суд вказавши, що стаття 92 ЗК 2001р. не обмежує і не скасовує чинного права постійного користування земельними ділянками, набутими громадянами у встановлених законодавством випадках. Раніше видані державні акти на право постійного користування землею залишаються чинними і підлягають заміні в разі добровільного звернення осіб судовій практиці, в різних формулюваннях, а саме:  

  • речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними, зокрема, якщо реєстрацію таких прав було проведено відповідно до раніше діючого законодавства (частина третя статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на немайно їх обтяжень»);
  • документи, якими було посвідчено право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, видані до набрання чинності цим Законом, є дійсними (пункт 10 розділу VII Закону України «Про Державний земельний кадастр»);
  • стаття 92 ЗК 2001 р. не обмежує та не відмінює право постійного користування земельними ділянками, набуті особами у встановлених законодавством випадках станом на 1 січня 2002 року (пункт 2.7. Постанови Пленуму ВДСУ від 17 травня 2011 року № 6);
  • право користування земельною ділянкою не втрачається внаслідок його не переоформлення підприємством, а зберігається за ним до приведення прав та обов'язків щодо такої земельної ділянки у відповідність до вимог чинного законодавства (Постанова ВСУ від 26 вересня 2011 року в справі 6-14цс11, 17 березня 2015 року у справі № 924/1180/14).

 Таким чином, право постійного користування земельною ділянкою, набуте особою в установленому законодавством порядку відповідно до законодавства, що діяло на момент набуття права постійного користування, не втрачається та не припиняється навіть у тому разі, якщо особа, яка за чинним законом не може набути такого права , не здійснити переоформлення цього права в інший правовий титул Право постійного користування зберігається та є чинним до приведення прав та обов'язків щодо такої земельної ділянки у відповідність до вимог чинного законодавства та переоформлення права постійного користування в право власності чи оренду. право постійного користування землею), видані відповідно до законодавства, яке діяло раніше, є дійсними та залишаються чинними. З огляду на це, землекористувачі, які реорганізувалися або які не переоформили право постійного користування земельною ділянкою на право власності або право оренди, можуть без страху продовжувати користуватися наданими їм у постійне користування земельними ділянками.Автори статті: Олег Качмар, Олександр Плачинта 
Джерело: Василь Кісіль і Партнери

Хто хоче розібратися детальніше рекомендуємо статтю:

 "Право постійного користування землею: можливо правонаступництво?"