Стратегії кібербезпеки для ініціатив розумного сільського господарства

Посилання на статтю

Сільське господарство вийшло далеко за межі традиційних методів ведення сільського господарства, а ініціативи в галузі “розумного” сільського господарства здійснили революцію в цій галузі. Інтеграція цифрових технологій у сільське господарство супроводжується власними викликами, насамперед загрозами кібербезпеки. Захист цифрової ферми має вирішальне значення для забезпечення безперервності та ефективності сільськогосподарських операцій.

Зростаюча потреба в кібербезпеці в сільському господарстві
Сільськогосподарський сектор все більше покладається на технології для виконання різних функцій, включаючи точне землеробство, управління ланцюгами поставок та автоматизовану техніку. Цей технологічний прогрес призводить до підвищення ефективності та продуктивності, але також наражає сектор на кіберзагрози. Кіберзлочинці розглядають оцифрування сільського господарства як можливість скористатися вразливими місцями системи, що може призвести до значних збоїв.

У звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН підкреслюється, що аграрний сектор стає головною мішенню для кібератак. Наслідки таких атак можуть бути жахливими, починаючи від фінансових втрат і закінчуючи загрозою безпеці харчових продуктів. Наприклад, кібератака на сільськогосподарську компанію може порушити ланцюжок поставок, що призведе до затримок у розподілі продовольства і потенційного псування швидкопсувних товарів.

Виклики кібербезпеки в “розумному” сільському господарстві
Основна проблема в забезпеченні безпеки “розумного” сільського господарства полягає в різноманітному і широкомасштабному характері сільськогосподарських операцій. Ферми часто розташовані у віддалених районах, що ускладнює впровадження та підтримку складних заходів кібербезпеки. Крім того, зростаюче використання пристроїв Інтернету речей у сільськогосподарських операціях створює численні точки входу для кіберзлочинців. Ці пристрої, якщо вони не захищені належним чином, можуть бути використані для отримання доступу до більш широкої мережі.

АгроГлоріТайм, український агрохолдинг, що працює з 1946 року, впроваджує сучасні технології для посилення заходів безпеки, а також для підвищення ефективності та розширення ринку збуту. Генеральний директор Дар’я Новгородкіна підкреслює важливість надійних заходів кібербезпеки в діяльності компанії: “Перед обличчям зростаючих кіберзагроз ми визначили пріоритетом безпеку нашої цифрової інфраструктури, щоб захистити наші дані і забезпечити безперебійне функціонування нашого ланцюга поставок”.

Компанія, яка володіє понад 2000 га землі та переробляє овочі та гриби як для українського, так і для міжнародного ринків, розуміє критичну роль, яку відіграє кібербезпека у підтримці цілісності та надійності своїх операцій, впроваджуючи комплексні стратегії кібербезпеки.

“Ми усвідомлюємо, що наш шлях цифрової трансформації вимагає особливої уваги до безпеки. Наша команда постійно відстежує та оновлює наші системи для захисту від нових загроз”, – пояснює Новгородкіна. Проактивний підхід компанії передбачає регулярну оцінку безпеки, навчання співробітників і впровадження передових технологій кібербезпеки.

Впровадження ефективних стратегій кібербезпеки
Щоб захистити цифрову ферму, аграрним компаніям необхідно прийняти багаторівневу стратегію кібербезпеки. Цей підхід включає наступні ключові компоненти:

  1. Оцінка ризиків: Проведення регулярної оцінки ризиків для виявлення потенційних вразливостей і загроз. Це допомагає визначити пріоритетність заходів безпеки на основі рівня ризику.
  2. Навчання співробітників: Навчання працівників найкращим практикам у сфері інфобезпеки є життєво важливим. Це включає навчання тому, як розпізнавати фішингові електронні листи, використовувати надійні паролі та дотримуватися протоколів захисту даних.
  3. Захистіть пристрої Інтернету речей: Переконайтеся, що всі пристрої Інтернету речей, які використовуються у фермерських операціях, захищені надійними паролями та оновленою прошивкою. Також важливо регулярно контролювати ці пристрої на предмет будь-якої незвичної активності.
  4. Сегментація мережі: Поділ мережі на сегменти для обмеження поширення шкідливого програмного забезпечення або несанкціонованого доступу. Це допомагає локалізувати потенційний злом і захистити критичні системи.
  5. План реагування на інциденти: Розробка комплексного плану реагування на інциденти для швидкого усунення та пом’якшення наслідків кібератаки. Сюди входить визначення ключового персоналу, створення протоколів зв’язку та проведення регулярних навчань.
  6. Ці стратегії повинні бути адаптивними та стійкими, щоб випереджати потенційні загрози.

Роль блокчейну в посиленні кібербезпеки
Блокчейн пропонує децентралізований і безпечний метод запису транзакцій, який може значно підвищити безпеку операцій в ланцюгах поставок. Використовуючи блокчейн, компанії можуть забезпечити прозорість і простежуваність своїх процесів, знижуючи ризик шахрайства і забруднення.

У рамках стратегічного кроку з інтеграції технології блокчейн у свою діяльність, AgroGloryTime запустила токен на основі BSC, AGTI, який має бути зареєстрований на кількох великих біржах у липні. Ця ініціатива має на меті підвищити прозорість та ефективність їхнього ланцюга постачання, одночасно надаючи нові можливості для інвестицій та зростання. “Запуск AGTI відображає наш далекоглядний підхід і прагнення впроваджувати інноваційні рішення, які можуть рухати аграрну галузь вперед”, – пояснює пані Новгородкіна.

Впровадження технології блокчейн в сільському господарстві також може підвищити продовольчу безпеку. Зафіксувавши кожен крок процесу виробництва та дистрибуції в блокчейні, компанії можуть швидко визначити джерело будь-якого забруднення та вжити оперативних заходів для вирішення проблеми. Такий рівень простежуваності має вирішальне значення для збереження довіри споживачів і забезпечення безпеки харчових продуктів.

Майбутні напрямки кібербезпеки в сільському господарстві
Оскільки сільськогосподарський сектор продовжує впроваджувати цифрові технології, потреба в надійних заходах кібербезпеки буде тільки зростати. Компанії, які впроваджують технології в свою інфраструктуру, є лідерами, демонструючи важливість кібербезпеки для забезпечення безперервності та ефективності сільськогосподарських операцій. Їх проактивний підхід до управління ризиками та інноваційне використання технології блокчейн встановлює орієнтир для інших компаній галузі.

У майбутньому основна увага має бути зосереджена на розробці та впровадженні передових рішень у сфері кібербезпеки, адаптованих до унікальних потреб аграрного сектору. Це включає в себе інвестиції в дослідження і розробки для створення безпечних і стійких систем, а також сприяння співпраці між постачальниками технологій, сільськогосподарськими компаніями та експертами з кібербезпеки.

Отже, захист цифрової ферми є критично важливим пріоритетом для аграрного сектору. Поєднання традиційних методів ведення сільського господарства з сучасними технологіями для покращення роботи та підтримки своїх громад – це шлях вперед. Впроваджуючи комплексні стратегії кібербезпеки та інноваційні рішення, такі як блокчейн, компанії прокладатимуть шлях до безпечного та сталого майбутнього в сільському господарстві, яке також демонструватиме соціальну відповідальність – новий тренд, який має стати провідним у майбутньому.